Description

Фондацията работи за възраждане и запазване на българското село като създава условия за нормален живот с предоставяне на съвременни услуги.

Фондацията работи за възраждане и запазване на българското село като създава условия за нормален живот с предоставяне на съвременни услуги и прави достъпни достиженията на модерната техника за хората, живеещи там. Оборудваме компщтирни зали с дарителска помощ.
The Foundation works to revive and preserve the Bulgarian village by creating conditions for a normal life with the provision of modern services and making accessible the modern technology for the people living there. We have complimentary courtesy halls.

Competence and Expertise Offered

Разполагаме с множество канали да осигуряване на компютри, монитори и техника за оборудване на компютърни зали. Също така имаме канали за офис обзавеждане, което също включваме при залите. Имаме отличен софтуерен и хардуерен капацитет за монтаж и обучение. Работим изключително само с доброволци.
We have excellent software and hardware capacity for installation and enjoyment. We work exclusively with volunteers.

Expertise sought

На този етап търсим партньорство за изграждане на капацитет и за запознаване с опит на чужди организации за изграждане на мрежи.