Description

Chcemy upodmiotowić wyborców i umożliwić łatwy kontakt z ich posłem. Uruchomić aktywność obywateli, którzy na co dzień nie zajmują się polityką.

Skupiamy się na jednym projekcie OBYWATELE MAJĄ GŁOS NIE TYLKO NA WYBORACH. Opracowujemy aplikację umożliwiającą komunikację komunikację on-line wyborców z posłem. Ma to być przeniesienie biura poselskiego czy spotkań z wyborcami do internetu.
Chcemy dać wyborcom poczucie, że to ich głos jest decydujący i mają praktyczną możliwość oddziaływania na wybranych przez siebie przedstawicieli.
Na bazie aplikacji inspirujrmy do integrowania wyborców wokół ich posła a przez to działania edukacyjne społeczeństwa obywatelskiego

Competence and Expertise Offered

Koncepcję aplikacji umożliwiającą komunikację on-line wyborców z ich przedstawicielem czyli posłem.

Expertise sought

Poszukujemy praktycznych przykładów rozwiązań zapewnienia współpracy posła z jego wyborcami w różnych krajach.