Konferansen vil presentere resultatene fra det latviske NGO-programmet og legge til rette for diskusjoner om kapasitetsbygging for bærekraftig utvikling av organisasjoner. Blant innledere blir Norges Ambassadør til Latvia Steinar Egil Hagen, Sandis Voldiņš, statssekretær for Kultur ministeren i Latvia, Aija Bauere, direktør for sekretariatet for Society Integration Foundation, Sotirios Laganopoulos fra Bodossaki Stiftelsen i Hellas og Are Saastad fra organisasjonen Reform, Norge.

Det blir satt av tid til åpne samtaler og nettverking mellom deltakende organisasjoner.

Interesserte bør ta kontakt snarest mulig med programoperatøren for NGO-programmet i Latvia. Reisekostnader og hotell kan dekkes av programoperatør.

Se program for arrangementet her.