Før sommeren ble en offentlig høring holdt for å gi mulighet til alle interesserte å komme med innspill og synspunkter om hvordan EØS-midlene skal brukes frem til 2024. Interessen for høringen var høy med nesten 1500 deltakere, og responsen på Blåboken var overveldende positiv. Det ble mottatt kommentarer fra både giver- og mottakerlandene samt fra en rekke internasjonale organisasjoner. Som resultat har ca 70 endringer blitt gjort i teksten for de prioriterte sektorene og programområdene.

Alle interesserte aktører har kjørt en åpen kampanje for å dele informasjon om høringen med de som ellers kanskje ikke ville ha hørt om mulighetene som finnes gjennom EØS-midlene. Dette har i stor grad bidratt til den store interessen for høringen. Giverlandene setter pris på denne åpne tilnærmingen og ønsker den velkommen.

Giverlandene er fornøyd med antallet svar som ble mottatt og setter pris på at så mange mennesker, fra hele Europa, tok tid til å dele sine synspunkter.

Oppsummering av resultatene fra høringen

Blåboken er publisert sammen med et sammendrag av resultatene fra den offentlige høringen. Sammendraget inneholder informasjon om deltakelse i høringsrunden, om prosessen med innsamling og analyse av bidragene og gir en oversikt over endringene som er blitt gjort.

Les blåboken og oppsummeringen her.

Hva skjer videre?

Nå som Blåboken er ferdigstilt vil følgende prosesser foregå:

  • Giverlandene er i ferd med å forhandle fram en MoU (Memorandum of Understanding) med hvert mottakerland. MoU spesifiserer programområdene som skal finansieres i hvert mottakerland. Målet er å skreddersy støtten fra EØS-midlene til hvert enkelt land basert på nasjonale behov, mål og kapasitet, samt på de bilaterale interessene som er delt av minst en giver- og et mottakerland.

  • Når respektive MoU er signert, vil nominerte Programoperatører utarbeide programmene i henhold til de spesifiserte programområdene for deres land, igjen basert på behov, mål og kapasitet, samt på bilaterale interesser. Denne prosessen vil ha en ytterligere effekt på hvilke prosjekter som kan kvalifisere for støtte under hvert program.

Følg med for oppdateringer om EØS-midlene 2014-2021 her og her.