NGO-fondene Active Citizens Fund har som overordnede mål å styrke utviklingen av det sivile samfunn i Europa, øke samfunnsdeltakelsen spesielt blant unge og å styrke utsatte grupper. På sikt bidrar dette til sosial rettferdighet, demokratisk og bærekraftig utvikling.

Et sterkt sivilt samfunn er et fundamentalt element i et demokratisk styresett, for menneskerettigheter og for sosial inkludering. Et godt styresett åpner opp og oppmuntrer til samfunnsdeltakelse. Det gir samtidig rom for samfunnsaktører å organisere seg og skape muligheter for endring og forbedring. Active Citizens Fund sikter på å styrke sivilsamfunnssektoren generelt og kapasiteten til påvirkningsarbeid og vaktbikkje-arbeid spesielt. Les mer her om prioriterte områder og mulige tiltak som kan støttes.

 

Kroatia – forhandlinger pågår

Kypros – forhandlinger pågår

Ungarn – forhandlinger pågår

Landsidene på ngonorway.org vil bli oppdatert fortløpende, så fort ny informasjon er gjort tilgjengelig. Du kan følge oss også på Facebook.

Oversikt over alle programmene under EØS-midlene finner du her og her.