EØS-midlene gir norske organisasjoner og sivilt samfunn spennende muligheter til å delta i samarbeid og utveksle erfaringer med organisasjoner fra en rekke land i Europa. Det er snart klart for en ny søknadsrunde og Den norske Helsingforskomité inviterer derfor til informasjonsmøter rundt om i landet for å gi svar på hva disse mulighetene er.

Neste og siste møte vil finne sted i Oslo 31. mai.

Under møtene vil det bli gitt en introduksjon til EØS-midlene og informasjon om NGO-fondene. I tillegg vil vi fokusere på hvordan norske NGO-er kan være involvert, hva bilateralt samarbeid innebærer samt praktisk informasjon om midlene.

NGO-fondene “Active Citizens Fund” er midler som går til støtte for utviklingen av et sterkt og sunt sivilsamfunn i mottakerlandene. Det bilaterale elementet i fondet legger til rette for at norske sivilsamfunnsorganisasjoner (NGO-er, frivillige organisasjoner, foreninger etc.) skal kunne bidra med sine erfaringer, kunnskap og kompetanse. Til gjengjeld, gjennom samarbeid får norske organisasjoner et bredere nettverk – faglig og kanskje også politisk, kunnskap om initiativer og aktiviteter som kan være relevante i norsk sammenheng.

Informasjonsmøte i Oslo 31. mai

Sted: Den norske Helsingforskommité, kirkegata 5, Oslo

Tid: 10.00 – 12.00

For påmelding,fyll ut påmeldingsskjema innen 28 mai.

Program:

  • Introduksjon til EØS-midlene
  • NGO-fondet – muligheter for norske organisasjoner
  • Bilateral samarbeid, inkludert erfaringer fra samarbeidsprosjekt
  • Praktisk informasjon
  • Spørsmål og svar

Oversikt over alle EØS-midlene finner du her og her.

Eksempler på tidligere bilaterale initiativer og prosjekter under NGO-fondene finnes her.

Følg oss også på Facebook for å få informasjon om turneen.