Under EØS finansieringsmekanismen, har sivilsamfunnsprogrammet Active Citizens Fund som overordnede mål å styrke utviklingen av det sivile samfunn i Europa, øke samfunnsdeltakelsen spesielt blant unge og å styrke utsatte grupper.
EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Støtten styrker også forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Mer om EØS-midlene her.

Midlene går til sektorer som både er sentrale for utviklingen i mottakerlandene og hvor det samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge. En av hovedsektorene Regjeringen har valgt å fortsette å satse på under perioden 2014 – 2021 er kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter. Mer om hovedsektorene her. Et at programmene under denne sektoren er NGO-programmet, Active Citizens Fund.

Sivilsamfunnsprogrammet Active Citizens Fund har som overordnede mål å styrke utviklingen av det sivile samfunn i Europa, øke samfunnsdeltakelsen spesielt blant unge og styrke utsatte grupper. Dette bidrar til sosial rettferdighet, demokratisk og bærekraftig utvikling på lang sikt.

Hvorfor er det viktig å støtte utviklingen av et sterkt sivilt samfunn?

Et sterkt sivilt samfunn er et fundamentalt element i et demokratisk styresett, for menneskerettigheter og for sosial inkludering. Et godt styresett åpner opp og oppmuntrer til samfunnsdeltakelse. Det gir samtidig rom for samfunnsaktører å organisere seg og skape muligheter for endring og forbedring. I en ideell verden fyller sivilsamfunnet tre grunnleggende roller:

rollersivsam

Active Citizens Fund sikter på å styrke sivilsamfunnssektoren generelt og kapasiteten til påvirkningsarbeid og vaktbikkje-arbeid spesielt. Les mer her om prioriterte områder og mulige tiltak som kan støttes.

Oversikt over Active Citizens Fund (ACF) i hvert land – status

 nystatus1

nystatus2

nystatus3

nystatus4

nystatus5

 Landsidene på ngonorway.org blir oppdatert fortløpende, så fort ny informasjon er gjort tilgjengelig. Du kan følge oss også på Facebook.

Oversikt over alle EØS-midlene finner du her og her.