Næringsliv og forskning er sentrale sektorer hvor det er gjensidig interesse for samarbeid. I tillegg er klimautfordringer, helse, kultur og barn og unge prioritert. Midler er også satt av til å styrke integreringen av den russisk-spåklige mioriteten i landet.

Sivilsamfunnet et støttet gjennom et eget program med tilsammen 4 millioner euro.

Alle programmer er nå under utvikling. Vil du vite mer last ned faktaarket om EØS-midlene i Estland her og hold deg oppdatert om utlysninger ved å melde deg på vårt nyhetsbrev her

Mer informasjon om EØS-midlene 2014-2021finner du også på regjeringens side om EØS-midlene og på eeagrants.org.

Full tekst av samarbeidsavtalen under den norske ordningen finner du her.

Full tekst av samarbeidsavtalen under EØS-ordningen finner du her.