Studien ønsker å bidra til en bedre forsåelse av sivilsektoren og å utforske mulightene for å styrke sivilsamfunnets bidrag til sosial rettferdighet, demokrati og bærekraftig utvikling.
1446460256 estudio tercer sector

Last ned og les sammendraget av rapporten på engelsk her.

Les mer om NGo-programmet i Spania her.